FRİGODUMAN Kimya

Çerez Politikası Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

WEB SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI

AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

FRİGODUMAN KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 0020111008500001

Vergi No: EGE VERGİ DAİRESİ / 0201110085

İletişim Linki: http://frigodumankimya.com.tr/

Adres: MERSİNLİ MAHALLESİ 2818 SK. KEMAL CARFİ A.S. Apt. NO: 24 KONAK/İZMİR

E-posta:  info@frigodumankimya.com

Kep adresi:

Telefon:

 

DAYANAK VE KAPSAM

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu(Kanun) kapsamında; Frigoduman Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.frigoduman.com.tr (“Web Sitesi”) adresli internet sitesinin kullanımı sırasında siz ziyaretçilerimizin elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak tarafınıza bilgi verilmektedir. İşbu metinde Web Sitesi içerisinde hangi tür çerezlerin hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu çerezlerin kontrolü ile tarafınızca sahip olunan haklar hususunda bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

 

ÇEREZ TANIMI VE KULLANIM AMAÇLARI

Çerezler bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Ayrıca, internet sitesine ilişkin tercihlerinizin, siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde hatırlanmasında da yardımcı olur. Çerezlerin temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazının tanınmasıdır; neredeyse her web sitesinde çerez kullanılır.

Şirket’in Web Sitesinde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıdaki gibidir:

          Hali hazırda ziyaret etmekte olduğunuz Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,

          Şirket'in Web Sitesi'nin işlevselliği ve performansının artması,

          Tarafınıza daha iyi hizmet ve içerik sunabilmek adına tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin depolaması,

          Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile ilgili olarak kanuni sorumluluğu ve tarafınıza karşı olan sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli hallerde IP adresiniz ve diğer benzer kişisel verilerinize ihtiyaç duyması.

 

Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Web Sitesi’nde ziyaret süresince depolanan ve Web Sitesi’nden çıkış yapıldığından silinen Oturum Çerezleri ile Web Sitesi’ni daha önce ziyaret edip etmediğinizi tespit etmek ve tespit edildiği hallerde tarafınıza iletilecek içerikleri belirlemek üzere tam zamanlı işlenen Kalıcı Çerezler kullanılmaktadır.

 

WEB SİTESİNDE KULLANILAN ÇEREZLER

Çerezin Adı

Kullanım Amacı

Saklama Süresi

_utma

Kullanıcıları ve oturumları ayırt etmek için kullanılır. (Google Analytics)

Analytics tarafına her veri gönderildiğinde güncellenir.
Maksimum 2 yıl

__fbp

Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden
gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.

Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl

__utmb

Yeni oturumları / ziyaretleri belirlemek için kullanılır. (Google Analytics)

Güncellemeden itibaren 30 dakika.

__utmc

Kullanıcının yeni bir oturumda / ziyarette olup olmadığını belirlemek için
__utmb çerezi ile birlikte çalışır. (Google Analytics)

1 gün

__utmz

Kullanıcının sitenize nasıl ulaştığını açıklayan trafik kaynağın
ı veya kampanyayı depolar. (Google Analytics)

Güncellemeden itibaren 6 ay

__utmt

İstek sayısını azaltmak için kullanılır. (Google Analytics)

10 dakika

Last_products

Kullanıcıların son incelenen ürünleri kayıt eder

10 gün

PHPSESSID

Kullanıcı oturumunu kayıtlar

1 yıl

countryCode

IP adresine göre atanan teslimat ülkesini saklar

1 ay

CookieLaw

Çerez kullanımı için çıkan uyarıyı tekrar göstermemek için kayıtlanır

15 gün

email

Kullanıcı mail bilgisi (Beni hatırla)

60 gün

phone

Kullanıcı telefon bilgisi (Beni hatırla)

60 gün

password

Kullanıcı şifre bilgisi (Beni hatırla)

60 gün

TSOFT_LOGGED

Kullanıcının üyeliğini o oturumda yapıp yapmadığını anlamak için kayıtlanır

6 saat

 

 

ÇEREZLERİN KULLANIMININ KONTROLÜ

Tarayıcılar varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini (ve devre dışı bırakılacağı) hakkında bilgi bulunmaktadır:

 

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr

Internet Explorer – Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Safari

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 11. MADDE UYARINCA HAKLARINIZ

Herkes, veri sorumlusu olan Frigoduman Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketine başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda haklarınızı kullanmak için başvurunuzu Şirket’in merkez adresine kimlik bilgileriniz tespit edilebilecek şekilde yazılı olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Şirket talebin uygun ve eksiksiz olması halinde en geç otuz güç içerisin ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Cevap sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kanun’un 13/2 maddesi uyarınca başvuru sahibinden ücret talep edilebilecektir.