FRİGODUMAN Kimya

Soğutucu Akışkanlar


Soğutma çevriminde sıvıdan gaza ve tekrar sıvıya sürekli dönerek ısı transferini sağlayan maddelerdir. Faz değiştirirken ortamdan ısı çekerek veya ısı vererek istenen termodinamik değişikliği sağlarlar. Soğutucu akışkanlar amonyak, karbondioksit gibi doğal akışkanların yanı sıra kloroflorokarbon, hidrokloroflorokarbon ve hidroflorokarbon olarak sınıflandırılan sentetik soğutucu akışkanlardan oluşmaktadır. Frigoduman Kimya portföyündeki hidroflorokarbonlarda da saf ve karışım maddelerden oluşmaktadır.

Soğutucu Akışkanlar


Ürün Resmi

F-Gas R-134A

Soğutma ve iklimlendirme uygulamalarında oldukça yaygın kullanılan R-134a, ozon tabakasına zararlı etkileri…

F-Gas R-134A

Ürün Resmi

F-Gas R23

Çok düşük sıcaklık uygulamalarında (-40oC ve -73oC aralığı) kullanılır. Kaskat bir sistemin düşük…

F-Gas R23

Ürün Resmi

F-Gas R1234yf

Hidrofloroolefin(HFO) grubu, yeni nesil soğutucu akışkandır. R134a’nın yerine neredeyse aynı özellikleri…

F-Gas R1234yf

Ürün Resmi

F-Gas R-404A

Orta ve düşük sıcaklık uygulamalarında kullanılan bu hidroflorokarbon türü, R125, R134a ve R143a akışkanlarının…

F-Gas R-404A

Ürün Resmi

F-Gas R-407C

Ozon tabakası incelten R-22 yerine, benzer özellikleri sağlayacak şekilde R-32, R-125 ve R134a akışkanlarının…

F-Gas R-407C

Ürün Resmi

F-Gas R-410A

Azeotropik kabul edilebilecek bu karışım R-32 ve R-125 akışkanların kütlesel olarak eşit oranda karıştırılması…

F-Gas R-410A

Ürün Resmi

F-Gas R-32

Düşük sıcaklık uygulamalarında R-410a yerine kullanılan akışkan, tek bir maddeden oluşmaktadır. Düşük…

F-Gas R-32

Ürün Resmi

F-Gas R417a

HCFC grubundan R22 soğutucu akışkanın ozon tabakasını inceltici etkisi nedeniyle kullanımının sonlandırılması…

F-Gas R417a

Ürün Resmi

F-Gas R227ea

Yüksek sıcaklıklardaki soğutma uygulamalarında ve bazı ısı pompası uygulamalarında kullanılabilir.…

F-Gas R227ea

Ürün Resmi

F-Gas R507

R507 orta ve düşük sıcaklık endüstriyel soğutma uygulamalarında kullanılabilir. R404a’ya alternatif…

F-Gas R507